16. 12. 2020 7:38
Rubrika: Mili

Teď v době předvánoční se všichni výrobci a prodejci předhánějí v reklamách na své výrobky či služby.Já bych chtěla představit časopis Rodinný život (RŽ) těm, co ho neznají. Proč „náš“? Provází naši rodinu ode dne, kdy jsme si s manželem slíbili…


29. 5. 2009 15:41
Rubrika: Svatba

Další fotky z naší svatby najdete tu: - od zátoráků - od Krůpů - od Klímů


27. 4. 2009 15:21
Rubrika: Svatba

Tu je naše svatební oznámení. Nevím, jak to půjde otevřít... Snad si poradíte :o) Mili + Jozka.FLV


10. 3. 2009 13:01
Rubrika: Modlitby

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi! Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi! Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi! Bože v…


10. 3. 2009 9:58
Rubrika: Modlitby

1. DEN - Patron a vzor snoubenců Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samotnému Ježíšovi –…


9. 3. 2009 11:44
Rubrika: Modlitby

Jeden starý mnich ve 4.století řekl: "Když procitneš ze spánku, ze všeho nejdřív hned otevři ústa k chvále Boží a zapěj písně a žalmy. Neboť první zaměstnání, kterým se duch ráno zabývá, zůstává a jako mlýnský kámen po celý den mele, co mu bylo…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz